Mikrus + SerpBear – darmowy monitoring pozycji strony

W tym artykule omówimy kroki potrzebne do zainstalowania serwera Nginx na Mikrusie oraz skonfigurowania go, aby przekierowywał ruch na aplikację SerpBear.

SerpBear to aplikacja do monitorowania pozycji w wynikach wyszukiwania. Możemy ją łatwo uruchomić za pomocą kontenerów Docker.

Jeśli jeszcze nie kupiłeś VPSa, to zapraszam Cie do zapoznania się z możliwościami Mikrusa i skorzystanie z linku polecającego https://mikr.us/?r=49bcb207 🙂

Instalacja i konfiguracja Nginx

Nginx jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP i proxy na świecie. Zapewnia wysoką wydajność, skalowalność i niezawodność. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zainstalować i skonfigurować Nginx na swoim serwerze VPS.

Instalacja Nginx: Na większości systemów Linux, instalacja Nginx jest bardzo prosta. Możesz to zrobić za pomocą menedżera pakietów apt (dla Ubuntu/Debian):

sudo apt update
sudo apt install nginx

Konfiguracja proxy_pass: Po zainstalowaniu Nginx, należy utworzyć plik konfiguracyjny w katalogu sites-available. Możemy to zrobić poprzez:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/serpbear

W pliku serpbear umieść poniższą konfigurację:

location / {
    proxy_pass <subdomena.bieda.it:12345>;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
}

Restart Nginx: Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji, należy zrestartować serwer Nginx, aby zmiany zostały wprowadzone:

sudo systemctl restart nginx

Konfiguracja SerpBear za pomocą Docker Compose

W katalogu głównym utwórz folder serpbear, a następnie przejdź do niego. Utwórz plik compose.yaml:

version: "3.8"

services:
 app:
  image: towfiqi/serpbear
  restart: unless-stopped
  ports:
   - 12345:3000
  environment:
   - USER=admin
   - PASSWORD=0123456789
   - SECRET=random-secret
   - APIKEY=random-apikey
   - NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://subdomena.bieda.it
  volumes:
   - serpbear_appdata:/app/data

networks:
 my-network:
  driver: bridge

volumes:
 serpbear_appdata:

Po zapisaniu tego pliku jako compose.yaml, możemy uruchomić SerpBear, wpisując:

docker-compose up -d

Konfiguracja subdomeny w panelu Mikrusa

Na koniec, przejdź do panelu Mikrusa i wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Mikrusa.
 2. Przejdź do sekcji zarządzania domenami.
 3. Dodaj nową subdomenę i nasłuchuj na porcie 12345.

Po wykonaniu powyższych kroków, subdomena subdomena.bieda.it będzie przekierowywała ruch na serwer Nginx, który z kolei przekieruje go na SerpBear nasłuchujący na porcie 12345.

Co dalej?

Teraz należy podpiąć proxy lub scraper. W dokumentacji SerpBear są linki do rozwiązań umożliwiających takich jak ScrapingRobot. Każdego miesiąca dostajecie 5k „scrape’ów” do wykorzystania.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wpis okazał się przydatny i bez problemu uruchomiłeś/uruchomiłaś SerpBear na swoim VPSie.

Przydatne linki:

https://mikr.us/?r=49bcb207

https://docs.serpbear.com

You May Also Like

About the Author: Mateusz Dudek

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *