image

Mateusz Dudek

Programista PHP

uLink - monitor linków

Opis

Oprogramowanie pozwala na monitorowanie linków. To cenne informacje dla osób zajmującymi się pozycjonowaniem. Możliwości:
- tworzenie projektów
- monitorowanie stanu linków co 24 godziny
* istnieje / nie istnieje
* zaindeksowany / niezaindeksowany
* rodzaj linku (nofollow/dofollow)
* anchor
* data ostatniej widoczności linku
- eksport raportów (pdf, xls, csv)
- nagłówek zwracany przez serwer
- chmura anchorów
- wykresy
* miesięczny stan linków
* procentowy podział istniejących i nieistniejących
* procentowy podział dofollow i nofollow
* procentowy podział zaindeksowanych i niezaindeksowanych
* procentowy podział na rodzaj domeny (com, pl, net itp.)
WWW: www.ulink.mateuszdudek.pl

Copyright © 2016 All right reserved